Obchodzony niedawno Światowy Dzień Ochrony Środowiska to okazja, która skłania nas do zastanowienia się nad naszym podejściem do ekologii. Warto podkreślić, że problem zanieczyszczenia wód jest jednym z najważniejszych wyzwań, przed którymi stoimy.

Najnowsze badanie EKObarometr przeprowadzone przez SW Research we współpracy z naszym partnerem Operacją Czysta Rzeka przyniosło alarmujące wyniki. Okazuje się, że dwie trzecie Polaków deklaruje odczuwanie niepokoju związane z ryzykiem zanieczyszczenia wody. Niemniej jednak tylko 8 procent osób wprowadziło ekologiczne nawyki po ostatniej katastrofie na Odrze w 2022 roku.

„To smutne, bo nie minął rok od katastrofy ekologicznej na Odrze, a wygląda na to, że tak dramatyczne wydarzenia w świecie przyrody są szybko zapominane, nie skłaniając wielu z nas do żadnych refleksji. Przez kilka miesięcy wydawało się, że nagle wszyscy zainteresowali się zanieczyszczeniem rzek, a tymczasem okazuje się, że było to chwilowe” – mówi Izabela Sałamacha, Rzeczniczka prasowa Operacji Czysta Rzeka.

Wielu z nas czerpie przyjemność z kontaktu z naturą, zwłaszcza w okresie wiosenno-letnim. Niestety, naszą radość mogą zakłócać niepokojące zjawiska, które obserwujemy w naszym naturalnym środowisku. Według badania największe obawy wzbudzają pozostawione w lesie lub parku odpady i nieczystości, które martwią 69 procent Polaków. Na drugim i trzecim miejscu znajdują się obszary związane ze zbiornikami wodnymi, czyli zanieczyszczenie wody i pływające śmieci (64%), oraz martwe zwierzęta, w tym ryby (59%). Co więcej, aż 57 procent respondentów martwi się śladami po wyciekach paliwa, ściekami z kanalizacji i innymi płynami przemysłowymi.

W kontekście tych wyników zastanawiające są deklaracje Polaków dotyczące faktycznych działań w przypadku obserwacji niepokojących zmian w naszym ekosystemie. Okazuje się, że blisko co czwarty respondent (23%) nie podejmuje żadnych działań. Mniej niż połowa osób (46%) decyduje się powiadomić lokalne władze, takie jak sołtys czy urząd gminy, a co trzeci badany (33%) samodzielnie usuwa odpady z terenu. Interesującym jest fakt, że media (14%) oraz służby porządkowe (9%) cieszą się relatywnie niskim zaufaniem w tego typu sytuacjach.

Aby skutecznie zmniejszyć zanieczyszczenie rzek i zbiorników wodnych w Polsce, konieczne są ścisłe przepisy regulujące emisję substancji toksycznych oraz lepsze zarządzanie odpadami przemysłowymi. Jednak równie istotna jest edukacja i zmiana nawyków.  Wzrost świadomości społecznej może prowadzić do odpowiedzialnych zachowań oraz promowania odpowiednich praktyk. Tylko poprzez wspólne wysiłki i zaangażowanie możemy zapewnić czystą wodę dla przyszłych pokoleń.

O tym, jak palącym problemem jest zanieczyszczenie wód i kryzys wodny w skali globalnej możecie przeczytać w najnowszej książce Szymona Opryszka „Woda. Historia pewnego porwania”.

Pełen raport jest dostępny na stronie agencji SW Research.
Więcej informacji o Operacji Czysta Rzeka znajdziecie tutaj.

Oddaj swoje ubrania

Zamów kuriera

Spakuj swoje ubrania w karton i zamów bezpłatnego kuriera, który je od Ciebie odbierze.

Zamów
lub

Oddaj stacjonarnie

Przynieś ubrania do salonu 4F – zbiórka prowadzona jest w każdym naszym sklepie – i wrzuć do specjalnego pojemnika oznaczonego logo Wear_Fair.

Oddaj