Nasza Strategia

Pobierz

Tu jesteśmy

Tam zmierzamy

Kaizen

Tu jesteśmy

Tam zmierzamy

Wdrażamy filozofię Kaizen dla wszystkich działań związanych ze zrównoważonym rozwojem: dokonujemy zmian poprzez małe ulepszenia, by z czasem przejść do coraz większych wyzwań.

Dążymy do stosowania filozofii Kaizen we wszystkich obszarach wymagających wyzwań, a celem tych działań jest skrócenie czasu realizacji procesów, poprawa jakości wytwarzanych produktów, dostosowywanie technicznych elementów systemu, redukcja kosztów, poprawa ergonomii stanowisk pracy, a co za tym idzie zmniejszenie wpływu na środowisko.

Wiedza

Edukujemy naszych pracowników w obrębie ekologii poprzez szkolenia, warsztaty, webinary prowadzone przez ekspertów z OTCF i z zewnątrz w ramach cyklu spotkań Change Week (np. Zosia Zochniak, UDO; Kasia Zajączkowska, Odpowiedzialna Moda; Szymon Opryszek itp.). Inwestujemy w zmianę myślenia każdego z nas i staramy się działać fair nie tylko na poziomie planety, ale również wewnątrz firmy.

Zmiana kultury

Zrównoważony rozwój zaczyna się od pracownika, dlatego dążymy do zmiany kultury pracy całej spółki na rzecz środowiska, zgodnie z naszym WHY i naszymi wartościami
Główny kierunek tej zmiany, realizującej cele wyznaczone przez ONZ, to świadomość wpływu na otoczenie i działania zmierzające do poprawy warunków życia lokalnych społeczności. Aby osiągnąć na tym polu sukces, trzeba umiejętnie połączyć dobrą atmosferę w pracy z silnym poczuciem wpływu i zaangażowaniem pracowników w inicjatywy środowiskowe i społeczne.

Change makerzy

Tu jesteśmy

Tam zmierzamy

W roku 2020 stworzyliśmy ruch Change Makerów, na który składają się pracownicy różnych działów. To osoby, które chcą mieć wpływ na to, co dzieje się w firmie, a także poszukują pomysłów do bardziej zrównoważonych działań w swoim prywatnym życiu i inspirują nimi innych.

Dążymy do tego, aby każdy był Change Makerem – nie tylko pracownicy OTCF S.A, ale również nasi klienci, ambasadorzy i partnerzy. Naszym celem jest, by każdy z nas troszczył się o środowisko.

Tu jesteśmy

Tam zmierzamy

Biura

Tu jesteśmy

Tam zmierzamy

Zaczęliśmy od małych kroków środowiskowych we wszystkich naszych lokalizacjach: wprowadziliśmy segregację śmieci i dystrybutory wody filtrowanej, zaczęliśmy stosować żarówki energooszczędne, a także zmniejszyliśmy ilość drukowanych materiałów.

W 2022 roku przeniesiemy się do nowego biura posiadającego zrównoważone rozwiązania m.in. w obszarach: energii, oświetlenia, wody, klimatyzacji czy ogrzewania. Planujemy utworzenie stanowisk z ładowarkami dla samochodów elektrycznych.

Magazyny

Tu jesteśmy

Tam zmierzamy

W sierpniu 2021 nasza firma otworzyła nowe Centrum Logistyczne w Czeladzi certyfikowane w systemie BREEAM na poziomie Very Good. Obiekt wyposażono w szereg rozwiązań proek ologicznych i jest on jednym z najnowocześniejszych centrów logistycznych w Polsce, ukierunkowanym na zrównoważony rozwój i zielone rozwiązania.

Wdrożenie proekologicznej i nowoczesnej logistyki odpadów (m.in. wdrożenie rozwiązań technologicznych dla recyklingu polibagów, odzyskiwanie kartonów do ponownego użycia, selektywna zbiórka śmieci i ich recykling).

Sklepy
stacjonarne

Tu jesteśmy

Tam zmierzamy

Uruchomienie stref Wear_Fair w sklepach stacjonarnych ze zbiórką i sprzedażą ubrań z drugiego obiegu. Zamiana jednorazowych toreb plastikowych na papierowe.

Zmniejszenie impaktu środowiskowego sklepów w obrębie segregacji śmieci, energii, oświetlenia, wody, klimatyzacji i ogrzewania. Otwieranie kolejnych stref Wear_Fair w Polsce i zagranicą.

Ślad węglowy

Tu jesteśmy

Tam zmierzamy

Nawiązanie współpracy z Carbon Footprint Foundation. Analiza rozwiązań w zakresie zmierzenia śladu węglowego.

Zmierzenie śladu węglowego oraz prace nad strategią dekarbonizacji.

Łańcuchy dostaw

Certyfikaty

Tu jesteśmy

Tam zmierzamy

Tworzenie bazy dostawców z certyfikatem na gotowy produkt.

Implementacja nowych dostawców certyfikowanych, konsolidacja produkcji eko.

PFC FREE

Tu jesteśmy

Tam zmierzamy

Zbadany rynek wykończeń PFC free.

Implementacja produkcji kurtek z wykończeniem PFC free.

Nowe kierunki
EKO

Tu jesteśmy

Tam zmierzamy

Poszukiwanie nowych rozwiązań eko w produkcie.

Badanie zawartości chemii w produktach OTCF S.A. oraz ilości wody zużytej do ich produkcji.

Szkolenia dla
dostawców

Tu jesteśmy

Tam zmierzamy

Zrealizowano szkolenie dla dostawców dotyczące strategii 4F Change.

Organizacja dedykowanych szkoleń specjalistycznych z zakresu konkretnych rozwiązań problemów, na które napotykają fabryki.

Łańcuch dostaw
transparency
& traceability

Tu jesteśmy

Tam zmierzamy

brak działań

Wdrożenie pełnego trackingu łańcucha dostaw, od wytwórcy półproduktów, aż po produkcję gotowego wyrobu.

Audyty socjalne

Tu jesteśmy

Tam zmierzamy

Zrealizowanie audytów socjalnych dla większości fabryk z naszej aktualnej bazy.

Podsumowanie wyników audytów socjalnych i obranie strategii w zakresie dalszych działań. Realizacja audytów socjalnych w fabrykach wprowadzonych do bazy w 2021 r. Przeprowadzenie audytów w polskich szwalniach. Szkolenia i wsparcie dla fabryk, które zdecydują się na wdrożenie działań mających na celu poprawę kwestii socjalnych.

Audyty
środowiskowe

Tu jesteśmy

Tam zmierzamy

brak działań

Mapowanie podwykonawców dostawców (od momentu produkcji materiału, przez farbiarnie po produkcję nadruków).

Tu jesteśmy

Tam zmierzamy

Filozofia
marki

Tu jesteśmy

Tam zmierzamy

Prace nad zmianą filozofii działania marki 4F w kierunku cyrkularności. Stworzenie strategii 4F Change i rozpoczęcie jej wdrażania. Uruchomienie dedykowanej strony www.4fchange.com.

Przejście z modelu linearnego na model cyrkularny. Chcemy brać odpowiedzialność za pełen cykl życia naszych ubrań: projekt, produkcję, dostawę, użytkowanie i wprowadzanie do drugiego obiegu.

Eko
produkt

Tu jesteśmy

Tam zmierzamy

Wdrożenie strategii 4F Change w obszarze produktu. Pierwsze kolekcje zaprojektowane w sposób bardziej zrównoważony. Produkty eko

Do roku 2025 chcemy wprowadzić w kolekcjach 4F co najmniej 25% produktów z udziałem materiałów zrównoważonych

Drugi
obieg

Tu jesteśmy

Tam zmierzamy

Stworzenie programu Wear_Fair i rozpoczęcie współpracy z liderem cyrkularnego rynku odzieży używanej Ubrania do oddania.

Dalsze rozwijanie modelu cyrkularnego:
sprzedaż ubrań w drugim obiegu kategoriach RENEWED, REPAIRED, UPCYCLED i REVIVED, zarówno w sklepach stacjonarnych, jak i online. Wprowadzenie usługi naprawy ubrań marki 4F.

Wypożyczalnia

Tu jesteśmy

Tam zmierzamy

Rozpoczęcie prac nad wypożyczalnią online dla ubrań narciarskich.

Styczeń 2022: testowe uruchomienie wypożyczalni online dla ubrań narciarskich. Dalsze prace nad rozwojem projektu.

Redukcja
recycling plastiku

Tu jesteśmy

Tam zmierzamy

Przyjęcie kierunku dla redukcji i recycylingu plastiku. Dołączenie do Polskiego Paktu Plastikowego.

Wdrożenie rozwiązań prośrodowiskowych dla opakowań: rezygnacja z jednorazowych toreb plastikowych, zmiana opakowań w e-commerce, recycling polibagów i innych opakowań z tworzyw sztucznych.

Eko
projektowanie

Tu jesteśmy

Tam zmierzamy

Szkolenia dla pracowników z zakresu ekoprojektowania, mody cyrkularnej i life cycle.

Wdrażanie nowego podejścia do projektowania w oparciu o materiały pozyskiwane w sposób zrównoważony i pochodzące z drugiego obiegu.

Bezpieczeństwo chemiczne produktu

Tu jesteśmy

Tam zmierzamy

Realizacja testów chemicznych dla ok. 10% produkcji.

Wdrożenie polityki RSL (Restricted Substances List)

Tu jesteśmy

Tam zmierzamy

Ubrania
Do Oddania

Tu jesteśmy

Tam zmierzamy

Rozpoczęcie współpracy w obszarze drugiego obiegu ubrań. Współpraca w zakresie utworzenia stref Wear_Fair w sklepach i wdrożenia możliwości oddania ubrań online.

Dalsze rozwijanie wspólnych projektów, ze szczególnym uzwględnieniem aspektów dotyczących wpływu odpadów tekstylnych na środowisko.

Działania edukacyjne w zakresie ekologii dla klientów w strefach Wear_Fair (strefa eksperta, spotkania z ekspertami).

Planeta 10
Planet Heroes

Tu jesteśmy

Tam zmierzamy

Rozpoczęcie współpracy w obszarze edukacji ekologicznej pracowników (Change Week) i współorganizacja akcji sprzątania Krakowa i okolic.

Dalsze rozwijanie współpracy w zakresie edukacji ekologicznej i organizacji akcji sprzątania Krakowa i okolic.

Polski Pakt
Plastikowy

Tu jesteśmy

Tam zmierzamy

Przystąpienie do Polskiego Paktu Plastikowego.

Realizowanie celów Polskiego Paktu Plastikowego na rzecz środowiska w obszarze opakowań. Transparentne raportowanie realizacji celów.

Carbon
Footprint

Tu jesteśmy

Tam zmierzamy

Nawiązanie współpracy z Carbon Footprint Foundation w zakresie mierzenia śladu węglowego.

Zmierzenie śladu węglowego. Rozpoczęcie prac w zakresie opracowania i realizacji strategii dekarbonizacji firmy.

Narzędzie
Higg Index

Tu jesteśmy

Tam zmierzamy

Rozpoczęcie prac nad zbadaniem wpływu środowiskowego w oparciu o narzędzie Higg Index.

Pomiar i ocena wyników OTCF i produktów w zakresie zrównoważonego rozwoju w całym łańcuchu dostaw oraz stworzenie planu poprawy.Stopniowe wdrożenie zmian w wyznaczonych obszarach.

17 Celów Zrównoważonego Rozwoju

W 2015 r. państwa członkowskie ONZ przyjęły jednogłośnie Agendę 2030, zawierającą 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju, które dotyczą trzech obszarów: gospodarczego, społecznego i środowiskowego. Zobacz, jak wybrane cele realizuje 4F.

Pobierz
#create_fair

Program Zamkniętego Obiegu Ubrań

Program skoncentrowany na zamkniętym obiegu i cyrkularności.

Dotyczy ubrań projektowanych w sposób bardziej zrównoważony oraz dawania ubraniom drugiego życia poprzez odświeżanie, naprawianie i upcycling.

Renewed

To ubranie dostało drugie życie. Wcześniej zostało wysortowane spośród ubrań oddanych przez naszych klientów oraz starannie wyprane i wyczyszczone.


#create_fair

Dwa kierunki zmian

eko produkt

Przechodzimy na jakości eko w obecnych produktach

Eco product

drugie życie

Przedłużamy życie istniejących produktów

Second life

Oddaj swoje ubrania

Zamów kuriera

Spakuj swoje ubrania w karton i zamów bezpłatnego kuriera, który je od Ciebie odbierze.

Zamów
lub

Oddaj stacjonarnie

Przynieś ubrania do jednego ze sklepów 4F, w których prowadzona jest zbiórka i wrzuć do odpowiednio oznaczonego pojemnika w strefie Wear_Fair.

Oddaj