Polityka plików cookies

obowiązująca od dnia 9 stycznia 2023 r.

1. Niniejsza polityka plików cookies określa zasady używania niewielkich plików, zwanych „cookies”, używanych przez stronę internetową pod adresem https://www.4Fchange.com (dalej: „Strona Internetowa”).

2. Właścicielem Strony Internetowej jest OTCF S.A. z siedzibą w Krakowie przy ulicy Saskiej 25C (30- 720 Kraków), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000555276, wysokość kapitału zakładowego 7.384.500 PLN, wpłacony w całości, NIP: 9451978451, REGON: 356630870 (dalej: „OTCF”).

3. Pliki cookies to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkowników odwiedzających stronę 4fchange.pl (np. na komputerze, telefonie lub innym urządzeniu użytkownika, z którego dokonano połączenia ze Sklepem Internetowym) i przeznaczone są do korzystania ze Sklepu Internetowego, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala.

Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym użytkownika oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Głównym celem plików cookies jest ułatwienie użytkownikowi korzystania ze Strony Internetowej i spowodowanie, by stała się bardziej przyjazna dla użytkownika, nie wyrządzając przy tym żadnej szkody komputerowi lub innemu urządzeniu końcowemu użytkownika. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu przechowywane są w celach utrzymania sesji Użytkownika w ramach Strony Internetowej, mogą ulepszać Stronę Internetową poprzez dokonywanie szacunków dotyczycących statystyk użytkowania Strony Internetowej, pomagają dostosowywać oferowane przez OTCF produkty do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb użytkowników, przyspieszenie wyszukiwania etc., a w przypadku uzyskania przez OTCF wcześniej świadomej zgody użytkowania, OTCF może używać plików cookies, tagów lub innych podobnych funkcjonalności, aby uzyskać informacje, które umożliwiają pokazywanie reklam, zarówno ze Strony Internetowej, jak i z witryn internetowych osób trzecich lub w inny sposób, na podstawie analizy nawyków przeglądania użytkownika.

Przechowywana informacja lub uzyskiwanie do niej dostępu nie spowoduje zmian konfiguracyjnych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym użytkownika lub w oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.

4. OTCF wykorzystuje na tej Stronie Internetowej cztery typy plików cookies:

 • Pliki cookies sesyjne: zbierają informacje o czynnościach użytkownika i istnieją tylko w czasie trwania danej sesji, która rozpoczyna się w momencie otworzenia Strony Internetowej i kończy jej zamknięciem. Po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia końcowego użytkownika. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera użytkownika.
 • Pliki cookies trwałe: są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania przez użytkownika lub wygaśnięcia. Mechanizm plików cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych, ani żadnych informacji poufnych z komputera Użytkownika.
 • Pliki cookies własne: zamieszczane przez OTCF.
 • Pliki cookies zewnętrzne: umieszczane przez podmioty trzecie, zatwierdzone przez OTCF, w tym cookies narzędzia Google Analytics, używane do analizy działań użytkowników Strony Internetowej, w celach statystycznych.

5. OTCF wykorzystuje cookies własne w celu:

 • uwierzytelniania użytkownika na Stronie Internetowej i zapewnienia sesji użytkownika na tej Stronie(po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie ponownie wpisywać loginu i hasła;
 • analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze Strony Internetowej, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.

6. OTCF wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu:

 • popularyzacji Strony Internetowej za pomocą serwisu społecznościowego facebook.com (administrator cookies zewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii);
 • zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc. z siedzibą w USA).
 • umożliwienia ocenę poprawności i skuteczności prowadzonej działalności reklamowej z wykorzystaniem w szczególności sieci AdWords i DoubleClick (administrator cookies zewnętrznego Google AdWords i DoubleClic: Google Inc. z siedzibą w USA), w celu usług takich jak:
  • remarketing,
  • kategorie zainteresowań,
  • podobni odbiorcy,
  • inne rodzaje reklam opartych na zainteresowaniach,
  • kierowanie demograficzne i na lokalizację.

7. Pliki cookies są bezpieczne dla komputerów użytkownika Strony Internetowej. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputera użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego.

8. Pliki cookies są wykorzystywane na Stronie Internetowej za zgodą użytkownika. Zgoda może zostać wyrażona przez użytkownika poprzez odpowiednie ustawienia oprogramowania, w szczególności przeglądarki internetowej, zainstalowanego w urządzeniu wykorzystywanym przez użytkownika do przeglądania zawartości Strony Internetowej.

9. Użytkownik może w każdym czasie cofnąć lub zmienić zakres wcześniej wyrażonej zgody na wykorzystywanie na Stronie Internetowej plików cookies oraz usunąć je ze swojej przeglądarki. Chociaż ustawienia są różne w każdej przeglądarce, pliki cookies są zwykle konfigurowane w menu "Preferencje" lub "Narzędzia". Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Strony Internetowej będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies. Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na Stronie Internetowej i utrudnić poprawne działanie Strony Internetowej.

10. W plikach cookies nie są przechowywane informacje stanowiące dane osobowe użytkowników Strony Internetowej. Pliki cookies nie są wykorzystywane do określenia tożsamości Użytkownika lub do zbierania lub przechowywania wrażliwych danych osobowych.

11. Sklep Internetowy zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych. OTCF nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące.

12. Polityka plików coookies może ulec zmianie, o czym OTCF poinformuje Użytkowników z wyprzedzeniem 1 dnia.

13. Pytania związane z Polityką plików cookies prosimy kierować na adres: info@4fchange.com

Dodatkowe materiały:

Zamów kuriera

Spakuj swoje ubrania w karton i zamów bezpłatnego kuriera, który je od Ciebie odbierze.

Zamów
lub

Oddaj stacjonarnie

Przynieś ubrania do salonu 4F – zbiórka prowadzona jest w każdym naszym sklepie – i wrzuć do specjalnego pojemnika oznaczonego logo 4F Change.

Oddaj