Z dniem 17 stycznia 2024 r. OTCF S.A. dołączyło do grona sygnatariuszy Karty Różnorodności!

„Karta Różnorodności” to inicjatywa pod patronatem Komisji Europejskiej  realizowana w takich krajach Unii Europejskiej jak: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg,  Łotwa, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Włochy. Karta jest zobowiązaniem podpisywanym przez pracodawców, którzy decydują się na wprowadzenie zakazu dyskryminacji w miejscu pracy i działania na rzecz tworzenia i promocji różnorodności oraz wyraża gotowość firmy do zaangażowania wszystkich osób zatrudnionych oraz partnerów biznesowych i społecznych w te działania. Organizacje decydujące się na implementację tego narzędzia działają na rzecz spójności i równości społecznej.

Wyrównywanie szans i inkluzywność stanowią podstawowe wartości dla współczesnych organizacji. Jako OTCF SA chcemy przyczynić się do trwającej globalnej transformacji w kierunku zrównoważonej i równej przyszłości. Czujemy się odpowiedzialni społecznie, dlatego jedną z naszych wartości jest #BERESPONSIBLE.”, podkreśla Wojciech Wieroński Członek Zarządu OTCF SA i Fundacji 4F Pomaga

Forum Odpowiedzialnego Biznesu zainicjowało proces powstania polskiej wersji Karty Różnorodności (ang. Diversity Charter) we wrześniu 2011 roku wspólnie z ówczesnymi partnerami strategicznymi – firmami: Aviva, British American Tobacco Polska, Danone, Deloitte Polska, Grupa Orbis, Grupa Żywiec, Kompania Piwowarska, L’Oréal Polska, Orange Polska, Provident Polska, PwC, Totalizator Sportowy Sp. z o.o., Unilever oraz Nutricia.

Treść polskiej Karty powstała w procesie dialogu z przedstawicielami i przedstawicielkami biznesu oraz organizacji i instytucji reprezentujących interesy różnych grup społecznych narażonych na dyskryminację. W spotkaniach wzięli udział przedstawiciele i przedstawicielki Polskiego Forum Osób Niepełnosprawnych, Kampanii Przeciw Homofobii, Fundacji Feminoteka, Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego oraz Biura Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania.

Podpisanie Karty Różnorodności oznacza:

  • dołączenie do międzynarodowego grona organizacji pozostających pod patronatem Platformy Europejskich Kart Różnorodności Komisji Europejskiej
  • pokazanie otwartości i szacunku pracodawcy wobec różnorodnych pracowników, wzmocnienie dialogu nt. różnorodności wewnątrz i na zewnątrz organizacji
  • dołączenie do grona organizacji, które są liderami w zakresie zarządzania różnorodnością w Polsce
  • włączenie się w procesy wyznaczenia trendów w zarządzaniu różnorodnością i polityką równych szans
  • udział w badaniu Diversity IN Check – narzędziu umożliwiającym diagnozę stopnia dojrzałości pracodawców w zakresie zarządzania różnorodnością i budowania włączających (inkluzywnych) organizacji
  • wzmocnienie wizerunku organizacji odpowiedzialnej i zaangażowanej w temat równego traktowania w miejscu pracy
  • możliwość szerokiej współpracy międzysektorowej (biznes – administracja publiczna – NGO)
  • przełożenie zapisów Karty na realne działania
  • zobowiązanie, które implikuje rewizję własnych polityk; wskaźniki do Karty Różnorodności pozwalają na lepsze monitorowanie zarządzania różnorodnością na poziomie operacyjnym, audytu oraz monitoringu działań w tym zakresie

Ważnym elementem przystąpienia do grona sygnatariuszy karty jest możliwość ewaluacji organizacji poprzez udział w badaniu Diversity IN Check, do którego chcemy przystąpić w roku 2024. Badanie zaplanowano na marzec 2024.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z PEŁNĄ TREŚCIĄ DOKUMENTU

Zamów kuriera

Spakuj swoje ubrania w karton i zamów bezpłatnego kuriera, który je od Ciebie odbierze.

Zamów
lub

Oddaj stacjonarnie

Przynieś ubrania do salonu 4F – zbiórka prowadzona jest w każdym naszym sklepie – i wrzuć do specjalnego pojemnika oznaczonego logo 4F Change.

Oddaj