Jako członkowie Polskiego Paktu Plastikowego wzięliśmy udział w III Konferencji Urodzinowej PPP pod hasłem “Wiele perspektyw – wspólna wizja opakowań w obiegu zamkniętym”.

W ramach konferencji organizatorzy zaplanowali pięć paneli dyskusyjnych poruszających m.in. następującą tematykę: GOZ (Gospodarka Obiegu Zamkniętego), systemu recyklingu opakowań, czy też wyzwania i możliwości związane z opakowaniami giętkimi.

Wiodącą tematyką, przewijającą się przez całą konferencję, było ograniczanie zużycia tworzyw sztucznych pochodzących z surowców kopalnych na rzecz odzyskanych w procesie recyklingu. Szczególną uwagę firm zainteresowanych GOZ przykuł panel zatytułowany „Jak skutecznie redukować zużycie surowców pierwotnych?”, który poprowadziła dr inż. Karolina Wiszumirska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Dyrektor ds. Innowacji w NATUREEF Association.

W czasie wydarzenia Polski Pakt Plastikowy zaprezentował też dwie publikacje własne: raport roczny, prezentujący postępy w realizacji celów strategicznych Paktu, zawierający również dobre praktyki firm członkowskich, a także ABC wielokrotnego użycia opakowań, czyli kompendium wiedzy nt. opakowań wielorazowych.

Polski Pakt Plastikowy to inicjatywa, dzięki której toczy się dyskusja wokół jakości tworzyw sztucznych, nasycenia nimi rynku i możliwości ich odpowiedzialnego wykorzystania. Nawet jeśli nie da się całkowicie wykluczyć plastiku z naszej codzienności, można ograniczać jego użycie i wykorzystywać go świadomie. Cele określone przez Pakt są spójne z celami, które przyświecały OTCF od dawna. Kluczowym elementem naszej strategii środowiskowej na przyszły rok będzie właśnie ograniczanie plastiku w naszych opakowaniach, dlatego niezmiernie jesteśmy dumni, że możemy być członkami tej inicjatywy.

Zamów kuriera

Spakuj swoje ubrania w karton i zamów bezpłatnego kuriera, który je od Ciebie odbierze.

Zamów
lub

Oddaj stacjonarnie

Przynieś ubrania do salonu 4F – zbiórka prowadzona jest w każdym naszym sklepie – i wrzuć do specjalnego pojemnika oznaczonego logo 4F Change.

Oddaj