Konkurs Stena Circular Economy Award – Lider Gospodarki Obiegu Zamkniętego, został zainicjowany w 2017 roku. W tegorocznej, VII edycji konkursu organizatorzy otrzymali aż 63 zgłoszenia w czterech kategoriach: przedsiębiorstwa wdrażające rozwiązania GOZ, przedsiębiorstwa promujące koncepcję gospodarki cyrkularnej, start-upy działające w obszarze GOZ oraz studenci. Ośmioosobowe jury, złożone z ekspertów różnych dziedzin, wyłoniło czterech liderów GOZ oraz przyznało cztery wyróżnienia. 

W kategorii „Przedsiębiorstwa wdrażające rozwiązania GOZ” nasza firma została wyróżniona za program cyrkularny polegający na zbiórce ubrań od klientów i wprowadzaniu ich do drugiego obiegu (poprzez czyszczenie, naprawę, upcycling); naprawie ubrań (usługa dostępna dla klientów we wszystkich sklepach 4F w Polsce) oraz produkcji bardziej zrównoważonych nowych ubrań (z certyfikatami). Jury doceniło zaawansowanie projektu i jego skalę, a także działania wymagające zaangażowania partnera do projektu (Ubrania do Oddania).  Projekt uznano za innowacyjny i wartościowy, o dużym wpływie na interesariuszy, a także edukujący klientów i branżę.

Liderem GOZ w kategorii przedsiębiorstwa wdrażające rozwiązania GOZ została firma Marbet Wil. Projekt pod tytułem “Innowacyjne i ekologiczne materiały budowlane realizujące założenia gospodarki o obiegu zamkniętym” jest przykładem nowatorskiego myślenia o biznesie w sposób zrównoważony i stosowania zasad GOZ w tworzeniu modelu biznesowego i konkretnego produktu – ekologicznej alternatywy dla tradycyjnych materiałów budowlanych.

Druga z wyróżnionych firm to Spółdzielnia Mleczarska “MLEKPOL” w Grajewie, która opracowała sposób produkcji energii z własnych odpadów w sposób przyjazny dla środowiska.

Liderem GOZ w kategorii przedsiębiorstwa promujące koncepcję gospodarki cyrkularnej została firma IKEA RETAIL sp. z o.o. – jej projekt: Green Black Friday – “To co dobre, niech się nie kończy” edukuje i promuje GOZ, bezpośrednio trafia do konsumentów, którzy w ten sposób mogą się dowiedzieć jak powinni działać w zgodzie z zasadami gospodarki o obiegu zamkniętym.

By podkreślić znaczenie start – upów w obszarze GOZ, w tym roku wyodrębniono dla nich oddzielną kategorię. Liderem GOZ został start-up Rebread Sp. z o.o., który dostarcza technologie umożliwiające uratowanie niewykorzystanego chleba. Projekt “Bread-based source of alternative proteins” polega  na opracowaniu alternatywnego źródła białka i zawróceniu go do branży piekarniczej, tak aby codzienne produkty tej branży mogły wspierać rewolucję plant-based (żywności opartej na roślinach) i ograniczenie spożycia mięsa. Działania te wpisują się w 9. i 12. SDG.

W tej kategorii jury wyróżniło również firmę Ecopolplast Sp. z o.o, która jest twórcą innowacyjnych technologii oraz producentem Ecoplastomeru,  nowej kategorii produktów – cyrkularnych TPE wykonanych z materiałów w 100% pochodzących z recyklingu, redukujących emisję CO2 o 65% i obniżających koszty produkcji.

Liderem GOZ w kategorii Student został projekt, którego idea wpisuje się w koncepcję gospodarki obiegu zamkniętego poprzez podarowanie przedmiotom drugiego życia. Jest to projekt Aleksandra Ludwińskiego „Szafa miejska” – polega na stworzeniu odpowiednio przystosowanego obiektu przestrzeni publicznej, w której ludzie mogą zostawiać rzeczy, wciąż nadające się do użytku.

W tej kategorii jury wyróżniło także pomysł „Pokonajmy to razem” Julii Janus na wykorzystania odpadów do stworzenia przedmiotów treningowych.

Finał VII edycji konkursu Stena Circular Economy Award – Lider Gospodarki Obiegu Zamkniętego odbył się podczas V Międzynarodowego Szczytu Klimatycznego TOGETAIR 2024. Więcej informacji na temat konkursu SCEA oraz nagrodzonych projektów w siedmiu edycjach znajduje się na stronie: Konkurs Stena Circular Economy Awrd – Lider Gospodarki Obiegu Zamkniętego

MOVING TOWARDS CIRCULARITY!

Zamów kuriera

Spakuj swoje ubrania w karton i zamów bezpłatnego kuriera, który je od Ciebie odbierze.

Zamów
lub

Oddaj stacjonarnie

Przynieś ubrania do salonu 4F – zbiórka prowadzona jest w każdym naszym sklepie – i wrzuć do specjalnego pojemnika oznaczonego logo 4F Change.

Oddaj