Wszyscy w większym lub mniejszym stopniu odpowiadamy za emisję śladu węglowego (carbon footprint), a nasze decyzje zakupowe i postawy konsumenckie generują go więcej lub mniej. Te same aspekty wpływają również na procesy zużywania i oszczędzania wody (ślad wodny).

Partner naszego projektu Wear_Fair, Ubrania Do Oddania, dzięki współpracy z ekspertkami Plan Be Eco, stworzył kalkulator, który pokazuje, na jakim poziomie wspólnie redukujemy emisję CO₂ oraz oszczędzamy wodę, wprowadzając ubrania do drugiego obiegu. Dla przypomnienia ślad węglowy (carbon footprint) w prostych słowach, to suma całkowitej emisji gazów cieplarnianych (m.in. CO₂, metanu, podtlenku azotu) wygenerowanych przez organizację, produkt lub osobę. Ślad wodny natomiast to suma pośredniego (produkcja dóbr) i bezpośredniego (np. kąpiel, pranie) zużycia wody przez konsumenta.
W Europie sektor odzieżowy zalicza się do pierwszej piątki największych emitentów CO2 po budownictwie, transporcie i żywności. Raport i badania nad tym obszarem wskazują, że brak zmian w tym sektorze poskutkuje podwojeniem emisji CO2 w branży modowej i to już w 2030 roku. Brak podjęcia działań dekarbonizacyjnych sprawi, że w 2030 roku moda wyemituje nawet 2,7 miliarda ton ekwiwalentu CO2. Przy aktualnym tempie wzrostu, do 2050 roku, może wykorzystać ponad jedną czwartą światowego budżetu węglowego!
Strategia Zielonego Ładu przyjęta przez Komisję Europejską dla krajów G20, której celem jest utrzymania globalnego ocieplenia poniżej 1,5 stopnia, zakłada redukcję emisji CO₂ o 45-55 proc w 2030 roku. W raporcie znajduje się wskazanie wielu rozwiązań technologicznych dedykowanych branży, ale duży obszar poświęcony został postawom konsumenckim i osobistym wyborom, które powielone przez wiele osób, realnie wpłyną na emisję CO₂ w modzie.
Zaledwie 20 procent najbogatszych Europejczyków emituje emisje o 83 proc. Większe niż 74 proc. Indonezyjczyków żyjących znacznie poniżej zużycia mody. 84 proc. emisji CO2 powstaje do momentu dostarczenia ubrania na sklepowy wieszak, a dłuższe używanie i przywracanie niepotrzebnych ubrań do ponownego obiegu realnie obniża tę emisję. Według Instytutu Hot or Cool i według wskazań strategii Komisji Europejskiej ograniczenie zakupów nowych ubrań jest najskuteczniejszym i zarazem najprostszym sposobem obniżania emisji CO2 w branży modowej. Dlatego tak istotne znaczenie mają świadome zakupy i nasze wybory konsumenckie. Sięganie po ubrania z drugiego obiegu, naprawianie tego co mamy i odpowiedzialne pozbywanie się niepotrzebnych ubrań ma realne przełożenie na obniżenie emisji CO2.
Impakt ekologiczny projektu Wear_fair w okresie styczeń- czerwiec 2023 r. opracowany dla Ubrania do Oddania, przez Plan Be Eco.

 

Zaoszczędzone emisje zostały policzone przy założeniu braku konieczności produkowania nowych ubrań, gdy te trafiają do konsumentów w drugim obiegu.
Prezentowane liczby są efektem obliczeń na podstawie próbki ubrań niesortu Ubrania od Oddania (662 kg), składającej się z frakcji takich jak: bawełna, len, jedwab, poliamid, skóra naturalna, czy jeans.
Analiza została przeprowadzona dla pełnego procesu produkcji ubrań (uprawa, tkanie, szycie, farbowanie, transport).
Metodyka zgodna z GHG Protocol.
Po więcej zapraszamy na Ubrania Do Oddania.

Zamów kuriera

Spakuj swoje ubrania w karton i zamów bezpłatnego kuriera, który je od Ciebie odbierze.

Zamów
lub

Oddaj stacjonarnie

Przynieś ubrania do salonu 4F – zbiórka prowadzona jest w każdym naszym sklepie – i wrzuć do specjalnego pojemnika oznaczonego logo 4F Change.

Oddaj