15.12.2023

współprace

Envirly naszym partnerem!

Pilne wyzwania związane ze zrównoważonym rozwojem to nie tylko slogan, ale potrzeba realnego działania. Świadomi wpływu branży odzieżowej na planetę, nawiązaliśmy współpracę z Envirly – polską firmą technologiczną specjalizującą się w rozwiązaniach z zakresu zarządzania śladem węglowym.

Od przyszłego roku w całej Unii Europejskiej stopniowo wprowadzana będzie Dyrektywa CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), która nakłada obowiązek raportowania zrównoważonego rozwoju, w tym między innymi śladu węglowego. Współpraca z Envirly pozwoli nam na kompleksowe zarządzanie wpływem na środowisko, raportowanie kwestii ESG oraz poziomu emisji śladu węglowego organizacji, tak aby ułatwić proces adaptacji do nowych regulacji i estymację śladu węglowego w całym łańcuchu wartości.

To kolejny krok w realizacji naszej strategii, której kluczowym elementem jest troska o kwestie ESG. W ramach programu 4F Change, czyli oddolnej zmiany zainicjowanej przez pracowników, od stycznia 2022 roku realizowany jest projekt Wear_fair, którego celem jest dążenie do tworzenia coraz bardziej zrównoważonej mody oraz stopniowe zamykanie obiegu ubrań w Polsce. 4F tworzy specjalne strefy i ubraniomaty, w których można oddać niechciane ubrania, następnie odnawia je i wprowadza ponownie do obiegu.

 “Cieszymy się, że Envirly może wspomóc OTCF S.A. w podążaniu w kierunku zrównoważonego rozwoju” – mówi Mateusz Masiak, Prezes Envirly.

Szczególnie ważną kwestią dla marki będzie pomoc w agregacji danych z ponad 520 prowadzonych sklepów oraz globalnego łańcucha dostaw. Umożliwi to opracowany przez Envirly system, który ma wesprzeć firmę w monitorowaniu wskaźników zrównoważonego rozwoju oraz analizować dane z całego łańcucha produkcji, w tym dostawców i szwalni.

“Obliczenie śladu węglowego to pierwszy krok w procesie transformacji firmy w kierunku dekarbonizacji, w myśl zasady „nie możesz zarządzać tym, czego nie możesz zmierzyć”. Liczenie śladu węglowego stanowi konieczny punkt wyjścia do określenia strategii oraz obszarów interwencji, a dalej do konkretnych działań. Można powiedzieć, że proces rozpoczyna się kompleksowym przeglądem firmy. Niezbędne są wówczas dane z różnych sektorów, z całego łańcucha dostaw. Pozyskanie niektórych z nich jest prawdziwym wyzwaniem. Metodyka liczenia śladu węglowego zaproponowana przez naszego partnera w projekcie – Envirly – bierze dokładnie pod uwagę wyzwania, z jakimi boryka się nasza branża, i proponuje odpowiednie, dedykowane i elastyczne narzędzia” – wskazuje Wojciech Wieroński, Członek Zarządu OTCF SA, właściciela marki 4F i Fundacji 4F Pomaga.

Wspólne działania 4F i Envirly, dzięki wysoko postawionym standardom zrównoważonego rozwoju, mają wpłynąć na dobro środowiska i lepsze jutro kolejnych pokoleń.

Zamów kuriera

Spakuj swoje ubrania w karton i zamów bezpłatnego kuriera, który je od Ciebie odbierze.

Zamów
lub

Oddaj stacjonarnie

Przynieś ubrania do salonu 4F – zbiórka prowadzona jest w każdym naszym sklepie – i wrzuć do specjalnego pojemnika oznaczonego logo 4F Change.

Oddaj