OTCF S.A przystąpiła do United Nations Global Compact (UNGC) – największej na świecie inicjatywy wspierającej prowadzenie biznesu zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. To ważny krok w strategii środowiskowej 4F Change, którą spółka wdraża od 2022 roku.

W styczniu 2022 r. spółka OTCF ogłosiła strategię środowiskową 4F Change, która ma na celu dążenie do ograniczenia wpływu branży tekstylnej i odzieżowej na środowisko. Przystąpienie do United Nations Global Compact stanowi potwierdzenie, że strategia, kultura i codzienne działania OTCF są zgodne z zasadami United Nations Global Compact. Jako członek UN Global Compact, OTCF będzie aktywnie uczestniczyć w inicjatywach i programach, które promują zrównoważony rozwój i odpowiedzialne prowadzenie biznesu.

UN Global Compact wspiera firmy w prowadzeniu działalności w sposób odpowiedzialny, dostosowując strategie i działania do Dziesięciu Zasad UN Global Compact dotyczących praw człowieka, pracy, środowiska i walki z korupcją. Ponadto, UNGC pomaga w podejmowaniu strategicznych działań, które mają na celu osiągnięcie szerszych celów społecznych, takich jak Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDGs), z naciskiem na współpracę i innowacje.

– „Przystąpienie do UN Global Compact to dla OTCF kolejny krok w stronę przygotowania spółki do przeciwdziałania skutkom zmian klimatycznych oraz brania odpowiedzialności za swoje działania zgodnie z zasadami ESG. Nasza współpraca z UNGC rozpoczęła się w 2022, gdy zostaliśmy zaproszeni do spotkań przy okrągłym stole dla zrównoważonej mody, gdzie razem z innymi firmami i organizacjami mogliśmy uczyć się od siebie nawzajem. Przystąpienie do UNGC to dla nas również zobowiązanie, że chcemy realizować Cele Zrównoważonego Rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych.”– mówi Przemysław Feliga, ESG Project Manager OTCF.

O United Nations Global Compact
UN Global Compact to największa na świecie inicjatywa skupiająca zrównoważony biznes – od momentu powołania w 2000 roku przez Sekretarza Generalnego ONZ – Kofi Annana, prowadzi działania na rzecz środowiska, praw człowieka, przeciwdziałania korupcji oraz godnej i legalnej pracy. Obecnie, UNGC zrzesza ponad 22 000członków z całego świata, którzy poprzez współpracę z rządami, międzynarodowymi organizacjami, firmami i instytucjami, realizują ambitne cele i stają się katalizatorem globalnych zmian. UN Global Compact jest integralną częścią ONZ i ma swoją siedzibę główną w Nowym Jorku oraz przedstawicielstwa w ponad 160 krajach, w tym także w Polsce jako UN Global Compact Network Poland.

Więcej o UN Global Compact Network Poland: https://ungc.org.pl/

Zamów kuriera

Spakuj swoje ubrania w karton i zamów bezpłatnego kuriera, który je od Ciebie odbierze.

Zamów
lub

Oddaj stacjonarnie

Przynieś ubrania do salonu 4F – zbiórka prowadzona jest w każdym naszym sklepie – i wrzuć do specjalnego pojemnika oznaczonego logo 4F Change.

Oddaj