22.09.2022

współprace

Liczymy nasz ślad węglowy

Spółka OTCF, właściciel marki 4F liczy ślad węglowy. Zebrane dane pozwolą firmie na podjęcie działań mających realny wpływ na środowisko. Badanie śladu węglowego jest częścią strategii 4F Change. Analiza śladu węglowego została przygotowana przez Carbon Footprint Foundation na podstawie wytycznych dostarczonych przez OTCF.

Ślad węglowy jest obliczany na podstawie protokołu GHG (Greenhouse Gas Protocol) przez Carbon Footprint Foundation. Wg GHG ślad węglowy analizuje się w trzech zakresach. Pierwszy to emisje bezpośrednie pochodzące ze spalania paliw – ilość paliwa spalanego przez pojazdy floty oraz gaz ziemny używany do ogrzewania powierzchni użytkowych. Drugi zakres obejmuje zużycie zakupionej energii potrzebnej do działalności spółki – energia elektryczna i cieplna zużywana do utrzymania biur oraz magazynów. Trzeci dotyczy pozostałych emisji pośrednich. Są to m.in. zużycie materiałów przy produkcji kolekcji, dojazdy pracowników do pracy, transport towarów, działalność e-commerce czy odpady związane z działalnością spółki.

Gdy w 2020 roku tworzyliśmy strategię 4F Change, zaczęliśmy od zidentyfikowania kluczowych obszarów spółki wpływających na środowisko. Kolejnym krokiem był pomiar śladu węglowego. Pozyskujemy w ten sposób niezbędne dane, które posłużą nam do opracowania szczegółowego planu działań redukcyjnych.” – mówi Przemysław Feliga, ESG Project Manager.

Wyliczanie śladu węglowego to dla spółki OTCF bardzo ważny element działań środowiskowych pod kątem przygotowania strategii dekarbonizacji firmy zgodnej z celami Porozumienia Paryskiego. Dzięki analizie przygotowanej przez Carbon Footprint Foundation firma zidentyfikuje najbardziej emisyjne obszary swojej działalności.

 “Analiza śladu węglowego procesów produkcyjnych i usługowych w biznesie stanowi duże wyzwanie organizacyjne i logistyczne. Raportowanie niefinansowe ESG nakłada obowiązek analityki emisyjności przedsiębiorstw we wszystkich 3 zakresach. Świadomy biznes już podejmuje konkretne działania, by transparentnie komunikować i dawać konsumentowi wybór. Fundacja od początku swojej działalności od 2019 roku edukuje i analizuje ślad węglowy i dostrzegamy coraz większe potrzeby z tym związane. Rzetelna analityka śladu węglowego to budowanie długofalowych przewag konkurencyjnych na rynku dóbr i usług. Bardzo mnie cieszy fakt, że spółka OTCF podjęła wyzwanie – to inwestycja, która finalnie się opłaca wszystkim.” – mówi Agnieszka Rozwadowska, Prezes Zarządu Carbon Footprint Foundation.

Analiza śladu węglowego jest procesem szczegółowym. Pomoże spółce w poszukiwaniu lepszych rozwiązań w procesach projektowania, pozyskiwania materiałów, produkcji i codziennej działalności operacyjnej. Wskaże obszary, w których wprowadzane zmiany przyniosą najlepsze rezultaty dla środowiska.

Oddaj swoje ubrania

Zamów kuriera

Spakuj swoje ubrania w karton i zamów bezpłatnego kuriera, który je od Ciebie odbierze.

Zamów
lub

Oddaj stacjonarnie

Przynieś ubrania do salonu 4F – zbiórka prowadzona jest w każdym naszym sklepie – i wrzuć do specjalnego pojemnika oznaczonego logo Wear_Fair.

Oddaj